Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ona jest żywym dowodem na istnienie miłości
Reposted byseaweed seaweed
- W porządku? - Nie. W porządku jest bardzo daleko stąd.
— Piotr Adamczyk
1276 8e82 500
Reposted fromochgod ochgod viadancingwithaghost dancingwithaghost
5447 ffc0
8476 1bad
Reposted fromEkran Ekran viadeparter departer
To niewiarygodne, że ma się wokół siebie tak strasznie dużo osób, a chce tylko jednej.
— Tove Jansson w liście do Tuulikki Pietilä
Reposted frommissljud missljud viadeparter departer
9869 3dcb 500

elpiria:

🕉

Reposted fromabsolem absolem viaosiu osiu
5462 5680 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viamystolensoul mystolensoul
Wprawdzie życie z tobą jest jak gra w piekło- niebo, i każdego poranka nie wiem, na co dziś trafię, to jednak w łóżku zawsze układamy się jak puzzle, wszystko w tobie tak dobrze do mnie pasuje, że moglibyśmy nigdy się nie rozłączać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromLinaa Linaa viamystolensoul mystolensoul
chcę, żebyś wiecznie żył.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viadeparter departer
Jak ma pokochać kogoś innego skoro myśli, marzy i śni wyłącznie o nim? 
— N. Belcik
‘wybacz, że patrzę na ciebie z miłością, ale tylko tak potrafię’
— (via umarlabym-dla-ciebie)
Reposted fromsoplica soplica viadeparter departer
Kiedy masz 20 - 30 lat i nie dopuszczasz do siebie emocji, to znaczy, że umarłaś/umarłeś i możesz chodzić, oddychać ale i tak jesteś trupem.
W życiu chodzi o to, aby zakochiwać się i szaleć na fali emocji, cierpieć i znów walić głową w mur, mieć motyle w brzuchu i pić wódkę o 4 rano, bo znów nie wyszło.
I to jest nasz sens człowieczeństwa. Odczuwać. Nie zamknięcie się w sobie, nie kupowanie kolejnych butów i pralki, ale emocje.
Bo w życiu nie chodzi o stabilność i bezpieczeństwo, bo życie nie jest stabilne i bezpieczne, cokolwiek nam się na ten temat wydaje.
A na koniec i tak pamiętamy te rzeczy, które były niestabilne i niebezpieczne.
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viadeparter departer
Z każdym dniem nabierałem silniejszego przekonania, że "taka Ty" mogłaś zdarzyć się w moim życiu tylko raz.
— znalezione.
Obronie Ciebie przed tym co od dziecka znam na pamięć.
— Paluch - W każdej chwili. (via ordinary-world-of-ordinary-girl)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl