Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2134 22c4 500
Reposted fromkrzysk krzysk
2430 3fd4
Reposted fromsarazation sarazation viakrzysk krzysk

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
2924 174d
Reposted fromNajada Najada viamystolensoul mystolensoul
1777 012e 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viadeparter departer
9600 8613
Reposted fromLauderdak Lauderdak viadeparter departer
1508 db2d
Reposted fromNajada Najada viadeparter departer
9681 7c68
2416 ed37
Reposted fromwitamwitam witamwitam viaeklerrka eklerrka
2659 fe2a 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaeklerrka eklerrka
9649 1d06
Reposted fromAngusJames AngusJames viaeklerrka eklerrka

red


Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
Reposted fromkatalama katalama viadeparter departer
Kiedy znajdziesz swój powód do życia, trzymaj się go. Nigdy nie pozwól mu odejść. Nawet jeśli to oznacza palenie innych mostów po drodze.
— Abbi Glines
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadeparter departer
Ciężko jest znaleźć słowa, kiedy człowiek ma naprawdę coś do powiedzenia.
— Erich Maria Remarque
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl